Zorgverzekering

Wat is een zorgverzekering?

Een zorgverzekering is een ziektekostenverzekering, het dekt bijvoorbeeld de kosten van een bezoek bij de huisarts, tandarts of medicijnen. Er zijn verschillende soorten zorgverzekeringen u kunt denken aan een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

 

Wat is een basisverzekering?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De Rijksoverheid beslist wat er in een basispakket zit. Dit pakket is bij alle verzekeraars gelijk. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Zij mogen geen duurdere premie rekenen voor ouderen of voor mensen met veel medische problemen. U hoeft geen aanvullende verzekering af te sluiten. U bent ook niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

 

Wat is een aanvullende verzekering?

Niet alle zorg wordt gedekt door de basisverzekering. Daarom kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor vergoeding van fysiotherapie of de tandarts. Dit is niet verplicht.

 

Wat dekt je zorgverzekering in het buitenland?

Voor veel Nederlanders is het niet duidelijk wat de zorgverzekering in het  buitenland dekt. Veel mensen denken dat de kosten van medische zorg in het buitenland altijd verzekerd is voor spoedeisende hulp. Spoedeisende hulp houdt wel in dat het niet kan wachten tot in Nederland. Op het moment dat u in het buitenland verblijft en u gezondheidsproblemen krijgt, geldt als basisregel dat de kosten voor spoedeisende zorg onder de dekking van de basisverzekering vallen. De medische kosten worden vergoed tot maximaal het Nederlandse tarief dat gangbaar is voor de betreffende behandeling. Dus stel dat u naar een land gaat waar zorg duurder is dan in Nederland dan kan het zijn dat u niet alle zorgkosten vergoed krijgt. Met een aanvullende zorgverzekering kunt u zich hiervoor bijverzekeren. Eventuele kosten die u maakt vanwege het feit dat u een behandeling in het buitenland moet ondergaan maar die niet direct samenhangen met de betreffende behandeling, vallen vaak niet onder de dekking van de basisverzekering.

 

1